Захирамж, тушаал-Тушаал

# Гарчиг Файл Огноо
А/17 САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШ НИЙЛҮҮЛЭХЭД ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2024-02-14
А/16 ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН АЖЛЫН ХУВЦАС, ХЭРЭГСЛИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2024-02-07
А/12 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-02-06
А/11 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-01-29
А/147 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-12-04
А/143 ӨМЧ ХӨРӨНГИЙН ҮЗЛЭГ, ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-12-01
А/140 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-24
А/139 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-24
А/135 ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-22
А/134 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-21
А/124 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-11-13
А/123 ХӨРӨНГӨ ГӨРГӨХ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/117 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-10-27
А/116 ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАНС БҮРТГЭЛЭЭС ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХАСАХ ТУХАЙ # 2023-10-26
А/114 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН ДЭД ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-10-19
А/105 СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-10-04
А/95 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-09-13
А/84 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ # 2023-08-22
А/77 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-08-03
А/67 ДОНОРЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-06-21