Ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2024 он /нэмэлт/ 2024-06-21
2 Ахмадын төвийн материаллаг бааз бэхжүүлэх материалаг бааз бэхжүүлэх 2024-06-18
3 3-р хороо, 37-р байрны дээвэр засвар 2024-06-18
4 2-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 2024-06-14
5 1-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-06-14
6 8-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-06-14
7 1-р сургуулийн цахилгааны засвар 2024-06-14
8 Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2024.05.31-ний өдрийн байдлаар 2024-06-13
9 Хороодын материаллаг бааз бэхжүүлэх 2024-06-11
10 Гэр хорооллын бүсийн ашиглалтын суурь судалгаа 2024-06-06
11 Үерт өртөх газрын судалгаа 2024-06-06
12 Хуучирч эвдэрсэн хүүхдийн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжийг шинээр солих 2024-06-06
13 17, 18, 19, 20 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн явган хүний зам засварлах ажил 2024-06-05
14 14, 15, 16 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн явган хүний зам засварлах ажил 2024-06-05
15 10, 11, 12, 13 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн явган хүний зам засварлах ажил 2024-06-05
16 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр хорооны нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн явган хүний зам засварлах ажил 2024-06-05
17 1, 2, 3, 4 дүгээр хорооны нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн явган хүний зам засварлах ажил 2024-06-05
18 13-р хороо, ЖДҮ-ийн барилгын гадна ханын засвар 2024-06-03
19 Барилга, байгууламжийн зураг, төсөв боловсруулах 2024-05-31
20 1-р сургуулийн цахилгааны засвар 2024-05-31