Ил тод байдал-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

# Гарчиг Файл Огноо
1 2023.4-р сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-05-12
2 2023.3 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-04-12
3 2023.2 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-03-12
4 2023.1 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-02-12
5 2023.1 сар Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн мэдээ 2023-02-12
6 ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 11 САР # 2022-12-12
7 ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 10 САР # 2022-11-11
8 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 9 САР # 2022-09-10
9 2021 оны 05 сарын Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2022-09-08
10 Төсвийн хөрөнгө оруулалт 10 сар 2022-09-08
11 2021 оны 08 сарын Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2022-09-08
12 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 8 САР # 2022-08-10
13 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 7 САР # 2022-07-10
14 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 6 САР # 2022-06-10
15 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 5 САР # 2022-05-10
16 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4 САР # 2022-04-10
17 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 3 САР # 2022-03-10
18 ДҮҮРГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 2 САР # 2022-02-10
19 ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 12 САР 2022-01-09
20 ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 11 САР 2021-12-09