Ил тод байдал-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Санхүүгийн тайлан

# Гарчиг Файл Огноо
1 2022 оны санхүүгийн тайлан 2023-05-22
2 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2022-12-12
3 2021 оны санхүүгийн тайлан 2022-05-22
4 2020 оны санхүүгийн тайлан 2021-03-20
5 2019 оны санхүүгийн тайлан 2020-03-20
6 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ/ 2018-08-10
7 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /САНХҮҮ БАЙДАЛ/ 2018-08-10
8 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН/ 2018-08-10
9 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ/ 2018-08-01
10 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ/ 2018-04-20
11 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ/ 2018-04-20
12 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 2018-04-20
13 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /САНХҮҮ, ҮР ДҮН/ 2018-04-20
14 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /САНХҮҮ БАЙДАЛ/ 2018-04-20
15 2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2016-08-10
16 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2016-04-25
17 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2015-08-15
18 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН 2015-04-25