Ил тод байдал-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Батлагдсан төсөв

# Гарчиг Файл Огноо
1 2023 оны батлагдсан төсөв 2022-12-20
2 ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН 4 УЛИРАЛЫН МЭДЭЭ 2022-12-12
3 2020 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2022-12-12
4 Сүхбаатар дүүргийн төсвийн зарлагын 2015-2017 оны төлөвлөгөөний төсөл 2022-09-08
5 ДҮҮРГИЙН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2022 ОН 2022-01-08
6 2022 оны батлагдсан төсөв 2021-12-20
7 2022 оны батлагдсан төсөв 2021-12-20
8 2021 оны батлагдсан төсөв 2021-12-20
9 ДҮҮРГИЙН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ 2021 ОН 2021-01-11
10 2020 оны нэмэлт өөрчлөлт оруулсан төсөв 2020-12-20
11 2021 оны батлагдсан төсөв 2020-12-20
12 ДҮҮРГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСӨВТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2020-12-08
13 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-05
14 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020-08-05
15 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-05
16 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-05
17 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН МЭДЭЭ 2020-08-04
18 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020-08-04
19 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020-08-04
20 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ 2020-08-03