Ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал-Тендерийн урилга

# Гарчиг Файл Огноо
1 Хуучирч эвдэрсэн хүүхдийн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжийг шинээр солих 2024-04-19
2 10-хороо, 43Б-р байрны дээвэр засвар 2024-04-17
3 8-р хороо, 25/1-р байрны дээвэр засвар 2024-04-17
4 4-р хороо, 77-р байрны орчим тохижилт хийх 2024-04-16
5 3-р хороо, 35, 37-р байрны орчим тохижилт хийх 2024-04-16
6 10-р хороо, 27-р байрны дээвэр засвар 2024-04-16
7 7-р хороо, 3б байрны дээвэр засвар 2024-04-16
8 16-р хороо, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд гэрэлтүүлэг хийх 2024-04-15
9 Сонгуулийн суртчилгааны нэгдсэн самбар хийх 2024-04-08
10 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай дахь сургууль цэцэрлэг орчмын хогийн сав (том оврын) шинэчлэх 2024-04-05
11 Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж,материаллаг бааз бэхжүүлэх 2024-04-05
12 10-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04
13 8-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04
14 7-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04
15 3-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04
16 1-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 2024-04-04
17 Бүх нийтийн мод тарих өдрөөр мод тарих 2024-04-04
18 17-хороо, 44-р гудамжид тохижилт 2024-04-04
19 3-р хороо, 37-р байрны дээвэр засвар 2024-04-04
20 1-р сургуулийн цахилгааны засвар 2024-04-04