Захирамж, тушаал-Захирамж

# Гарчиг Файл Огноо
А/488 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/482 СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН АВТОБУСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/481 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/480 НИЙТИЙН БАЙРНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-03
А/478 ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-02
А/477 ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-11-02
А/469 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧ НЭМЭХ ТУХАЙ # 2023-10-26
А/470 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ # 2023-10-26
А/468 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ # 2023-10-26
А/465 ДҮҮРГИЙН 10, 11, 12 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭР ОРЧМЫН ЗАХ ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮДЭЭР ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-10-17
А/460 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2023-10-04
А/459 ХҮҮХДИЙН НАЙРАЛ ДУУНЫ УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-10-04
А/458 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-10-04
А/455 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-10-02
А/454 ГАЗРЫН ТАЛБАЙН ХЭЛБЭР, ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ # 2023-09-29
А/453 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2023-09-29
А/448 ИРГЭДЭД ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ, НӨЛӨӨЛЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-09-29
А/452 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ # 2023-09-29
А/442 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-09-27
А/441 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ОРОН ТООНЫ БУС БАЙНГЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-09-27