Захирамж, тушаал-Захирамж

# Гарчиг Файл Огноо
А/214 ӨРХИЙН ТАРИАЛАН ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ # 2023-05-05
A/208 ТӨСВИЙН ХУВААРЬ # 2023-05-04
A/206 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ # 2023-05-02
А/205 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ, ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ # 2023-05-02
А/204 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧ НЭМЭХ ТУХАЙ # 2023-05-02
А/203 МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ # 2023-05-02
А/202 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-05-02
A/188 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-05-01
A/186 ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2023-05-01
А/184 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ 2023-04-28
А/183 ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-27
А/176 АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-27
А/174 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-24
A/173 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-24
A/168 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-19
A/159 БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-11
A/158 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-05
A/157 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-04
A/156 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-04
A/155 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2023-04-04