Захирамж, тушаал-Захирамж

# Гарчиг Файл Огноо
А/104 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-26
А/100 ДОТООД АУДИТЫН ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-25
А/98 ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ЦАХИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-25
А/97 ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН АШИГЛАЛТЫН ӨМНӨХ ТӨСЛИЙН БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-25
А/93 СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-22
А/75 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-15
А/74 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2024-03-15
А/71 "ОЮУТАН-ЦЭРЭГ"-Т ЦЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-12
А/70 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-12
А/69 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-12
А/68 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-12
А/59 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИЖ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ # 2024-03-01
А/55 СУРГУУЛИЙН ХҮҮХДИЙН АВТОБУСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ # 2024-02-28
А/50 "ХҮРЭЛ ТУЛГА-2024" УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-02-26
А/47 ТАМХИ ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ # 2024-02-26
А/46 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-02-23
А/44 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАР, АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨР, АВТО ЗАМ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ХУРААХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-02-21
А/43 МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-02-21
А/41 ҮЕРИЙН АЮУЛТАЙ БҮСЭД БАЙГАА АЙЛ ӨРХИЙГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-02-16
А/33 ТӨСВИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ # 2024-02-07