Ил тод байдал-Хүний нөөцийн ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-11-28
2 СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР # 2023-06-21
3 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-05-29
4 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 2023-05-19
5 АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 2023-05-19
6 Сул орон тооны зар 2023.03 2023-03-09
7 2023 оны сургалт хөтөлбөрийн төлөвлөгөө 2023-01-25
8 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ _ЗХХАЭ 2023-01-25
9 Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам 2023-01-25
10 Сул орон тооны зар 2023.01 2023-01-06
11 Сургалт жагсаалт 2022 2022-11-29
12 10 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ 14 ХОНОГИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2022-09-05
13 10 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ 14 ХОНОГИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 2022-09-05
14 Хяналт шинжилгээ, иргэний оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-10
15 ЗДҮАХ, дотоод ажил 2022-08-09
16 Агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
17 Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж, камержуулалт, Сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
18 Үйлдвэрлэл, инноваци, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
19 Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
20 Индекс, хөрөнгө оруулалтын ажлын газрын асуудал, техникийн баримт бичиг хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09