Зорилго: Цагдаагийн байгууллага алба хаагчаас хууль сахиулах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэглэх явцад баримталбал зохих үзэл санааг тодорхойлох, алба хаагчаас хуулиар олгосон эрх хэмжээгээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газрын хоёрдугаар хэлтэс нь захиргаа удирдлага, Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, Мөрдөн байцаах тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Зөрчлийн хэрэг бүртгэх тасаг, Шуурхай удирдлагын тасаг, байгууллагын ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх энгийн алба хаагчдын бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Тус цагдаагийн хэлтэс нь Сүхбаатар дүүргийн 10-20 дугаар хорооны 21.8 мянган га нутаг дэвсгэрт 20864 өрхийн 144409 иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Д/д

Овог нэр

Цол

Албан тушаал

Утас

1

Ц.Энхбаяр

Цагдаагийн хурандаа

Хэлтсийн дарга

99189414

2

Т.Батгэрэл

Цагдаагийн хошууч

Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга

99105193

3

 Я.Цэндсүрэн

Цагдаагийн хошууч

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга

 99191962

4

С.Мөнх-Эрдэнэ

Цагдаагийн хошууч

Мөрдөн байцаах тасгийн дарга

99094083

5

 Х.Даваадорж

Цагдаагийн хошууч

Шуурхай удирдлагын дарга

89110333

6

Ш.Өлзийбаяр Цагдаагийн хошууч

Зөрчлийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга

96612199

7

Х.Үмиткер Цагдаагийн дэд ахлагч

Бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч

99211877

8

   

Жижүүрийн алба

94945417
88220045
96167706
102