Татварын ерөнхий хууль болон бусад хууль тогтоомжыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсвийн орлогыг бүрдүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

 

2021 оны хэлтсийн орон тоо, бүтэц, чиг үүрэг

 

Удирдлага болон нэгжийн дарга нар

Овог, нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 Б.Баатар Татварын хэлтсийн дарга 70112575
2 Ц.Энхбаатар Дэд дарга 313945
3 Б.Оргил Захиргаа, хуулийн тасгийн дарга 70112363
4 С.Гансүрэн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга 324840
5 О.Буянравжих Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга 313945
6 Ч.Сүрэнхорлоо Татварын хяналт шалгалтын тасгийн дарга 70111805
7 Г.Энхдалай Хувь хүний татварын тасгийн дарга 70112575
8 Нэг цэгийн үйлчилгээ 70131288

 

Цахим холбоосууд

https://www.facebook.com/Сүхбаатар-дүүргийн-татварын-хэлтэс-248849031827565

https://www.facebook.com/MongolianTaxationPage

https://www.facebook.com/capital.city.tax.department