#СБД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2024 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5 дугаар хороо 20 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

#СБД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2024 
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5 дугаар хороо 20 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

#СБД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2024

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5 дугаар хороо 20 дугаар байрны гадна фасадыг шинэчлэв. 

Нийтлэлийг хуваалцах