#ӨНГӨ НЭМЬЕ ЦЭЦЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЯН

#ӨНГӨ НЭМЬЕ ЦЭЦЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЯН

#ӨНГӨ НЭМЬЕ ЦЭЦЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЯН

Аяны хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн төрийн өмчийн 36 цэцэрлэг, 19 сургууль нийтдээ 110 байршилд 4129м2 талбайг цэцэгжүүлэхээр ажиллаж байна. #ТА БҮХЭНДЭЭ БАЯРЛАЛАА

Нийтлэлийг хуваалцах