Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 16 дугаар хороо, 171 дүгээр цэцэрлэгийн гадна фасадыг шинэчлэв.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 16 дугаар хороо, 171 дүгээр цэцэрлэгийн гадна фасадыг шинэчлэв.
#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 16 дугаар хороо, 171 дүгээр цэцэрлэгийн гадна фасадыг шинэчлэв.
Нийтлэлийг хуваалцах