ЗАР!!!

ЗАР!!!

Сүхбаатар дүүргээс зарласан https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1684376031066 ажил дээр шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж Худалдан авах ажиллагааны албанаас ирсэн тул тус ажлыг хийх сонирхолтой компани дараах материалыг бүрдүүлэн Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэнд авчирч хүсэлтээ өгнө үү.

  1. Хамтран ажиллах албан тоот
  2. Байгууллагын гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  3. Татварын өргүй тодорхойлолт
  4. Төсөв

Жич: Хүсэлтийг 2023 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17 цаг хүртэл хүлээн авна.

Нийтлэлийг хуваалцах