ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТУШААЛААР 32-ЫН ТОЙРГООС ДОЛООН БУУДЛЫН ЧИГЛЭЛД ЗАМ ДАГУУ ТҮЛЭЭ, НҮҮРСНИЙ ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧИД, ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙГ ИРЭХ ТАВДУГААР САРЫН 01-НЭЭС ЗАМ ДАГУУ ЗОГСОЖ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХИЙГ ХОРИГЛОВ.

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТУШААЛААР 32-ЫН ТОЙРГООС ДОЛООН БУУДЛЫН ЧИГЛЭЛД ЗАМ ДАГУУ ТҮЛЭЭ, НҮҮРСНИЙ ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧИД, ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙГ ИРЭХ ТАВДУГААР САРЫН 01-НЭЭС ЗАМ ДАГУУ ЗОГСОЖ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХИЙГ ХОРИГЛОВ.
Нийтлэлийг хуваалцах