СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ БЯЦХАН ШИЛДГҮҮДЭЭ ТОДРУУЛЛАА.

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ БЯЦХАН ШИЛДГҮҮДЭЭ ТОДРУУЛЛАА.
Нийтлэлийг хуваалцах