СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН СУРАГЧИД ОРЧИН ҮЕИЙН ИЖ БҮРЭН ТЕХНОЛОГИЙН ТАНХИМД ХИЧЭЭЛЛЭЖ БАЙНА.

 
Нийтлэлийг хуваалцах