СҮХБААТАР ДҮҮРЭГТ ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИН ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

 
Нийтлэлийг хуваалцах