16-р хороо, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд гэрэлтүүлэг хийх