3-р хороо, Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар