ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /НЭМЭЛТ/