Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай дахь сургууль цэцэрлэг орчмын хогийн сав (том оврын) шинэчлэх