ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ